تعداد بازدید این صفحه: 726
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | Tuesday, 4 August, 2020

دفتر کار

برای ثبت شرکت در امارات متحده عربی بایستی نسبت به معرفی محلی بعنوان دفتر کار شرکت که اصطلاحا آفیس نامیده می شود اقدام کرد. داشتن دفتر کار برای ثبت و یا تمدید یک شرکت تجاری از ضروریات است و بدون آن نمی توان لایسنس اخذ کرد و یا فعالیت تجاری نمود. باستثنای بعضی لایسنس های تجاری ، برای عمده مجوزها شرط خاصی برای متراژ مشخص شرکت شرط نیست و همین که محل اعلامی دارای کاربری تجاری باشد کفایت می کند. برای این اقدام بایستی قرارداد اجاره محل را بصورت ایجاری تایید نمود و آنرا به دایره اقتصادی ارایه نمود . هدف از ایجاری کردن در واقع ثبت در سیستم متمرکز قراردادهای جاره است تا این قرارداد از صحت برخوردار باشد.
بعضی شرکتها برای تمدید لایسنس از طرق غیر قانونی مبادرت به اعلام یک آدرس صوری و تمدید لایسنس می نمایند که در صورت اثبات این امر ، اعلام کنندگان با مسیولیتهای قانونی مواجه می شوند. برای ثبت و یا تمدید لایسنس خرید و مالکیت یا اجاره آفیس تفاوتی ندارد.