تعداد بازدید این صفحه: 814
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

استخدام کارمند

با ثبت شرکت و اخذ لایسنس تجاری و شروع به فعالیت شرکت در صورت نیاز به استخدام کارمند ، می بایستی با شناسایی و توافق با نیروهای مورد نیاز ، برای انها طلب اقامت نمود و بعد از انجام مراحل قانونی و اعلام موافقت نسبت به استخدام رسمی آنها از طریق اخذ اقامت کارمندی در شرکت مورد نظر اقدام نمود. با اخذ اقامت و شروع به کار ، حقوق توافقی قانونی بایستی از طریق حساب هایی که شرکتها برابر قانون ملزم بافتتاح ان هستند پرداخت شود.
مدت اقامت کارمندان در امارات برای شرکتهای مناطق عادی دو سال و در شرکتهای فری زون سه سال است که در پایان هر دوره این اقامت قابل تمدید خواهد بود.