هشدار قانونی

۱- از ورود به هر شرکتی تحت عنوان شریک خودداری کنید چرا که در اینصورت به نسبت سهم الشرکه در مقابل دیون احتمالی شرکت مسیول هستسد.
۲- از خرید شرکت هایی که قبلا ثبت شده اند به هر مبلغ و هر شرطی خودداری کنید.
۳- در صورت داشتن شرکت و عدم فعالیت و نیاز ، نسبت به کنسل نمودن آن بصورت قانونی اقدام نمایید و در اینخصوص سهل انگاری نکنید.
۴- برای هر گونه تجارت با شرکتهایی که دارای جند شرکت با اسم مشابه هستند نهایت دقت را بعمل آورید.
۵- برای ثبت شرکت و یا تجدید لایسنس حتما نسبت به اجاره آفیس بصورت قانونی اقدام کنید و از تمدید شرکت با قرارداد صوری خودداری کنید.
۶- هر گونه تعهد و توافق بین شرکای شرکت که یکی را در مقابل دیون احتمالی تبریه کنید مورد قبول قانونی نیست.