تعداد بازدید این صفحه: 632
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | Tuesday, 4 August, 2020

شرکت متعدد

برای انجام امور تجارتی در امارات عربی متحده ، بایستی با ثبت قانونی شرکت در اینخصوص اقدام کرد. با ثبت شرکت اقامت قانونی سه ساله برای شرکای اجنبی صادر می شود.بعضی از اشخاص و شرکتها، بدلایل مختلف تمایل دارند که نسبت به ثبت شرکتهای متعدد با اسما مشابه و یا اسم های مختلف اقدام کنند. معمولا هدف از ثبت متعدد شرکتها این است که اشخاص حقوقی بدلیل تنوع بیزنس تمایل دارند و یا ناگزیر هستند که در رشته های دیگر تجارتی اقدام به ثبت شرکت با نوع دیگر تجارت بنمایند . این امر از نظر قانونی مقدور است و شخص میتواند در عین اینکه دارای یک شرکتی است که با آن امور تجارتی خود را انجام میدهد ، اقدام به ثبت شرکتهای دیگر بنماید ولی اخذ اقامت فقط نسبت به یکی از شرکتها صورت میگیرد.
ثبت متعدد شرکتها، برای تجاری که قصد واقعی تجارت دارند با هدف توسعه تجارت صورت می گیرد و با این ثبت متعدد ، آنان میتوانند از امتیازات خاص هر لایسنس برای تجارت در نوع خاص آن استفاده کنند.