تعداد بازدید این صفحه: 743
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

اقامت شریک

با ثبت شرکت تجارتی در امارات متحده عربی اعم از مناطق عادی و مناطق آزاد ، شخص می تواند از امکان اخذ اقامت امارات برای مدت سه سال استفاده کند. این نوع اقامت ، به اقامت شریک موسوم است . این اقامت بعد از پایان دوره در صورت وجود و فعالیت شرکت قابل تمدید مجدد است. با این اقامت ، شخص مقیم می تواند از کلیه مزایای قانونی برخوردار شود. این امتیازات از اجازه سکونت در امارات و ایاب و ذهاب بدون اخذ ویزا شروع می شود و تا مرحله اجاره منزل ، اففتاح حساب بانکی ، اخذ لایسنس رانندگی و خرید وسیله نقلیه و …. ادامه پیدا می کند.
اقامت شریک در امارات عربی متحده برای مدت سه سال اعطا می شود. به تبع اقامت شریک ، کلیه افراد خانواده اعم از همسر و فرزندان می توانند از آن برخوردار گردند.