نکات قانونی

۱- برای انجام امر قانونی خود در امارات حتما از وکلای رسمی امارات استفاده کنید.
۲- وکلای رسمی در امارات ، وکلایی هستند که به آنها ؛ محامون و مستشارون قانونیون ؛ اطلاق می شود و همانگونه که از اصطلاح قانونی مزکور مشخص است ، این دفاتر متشکل از وکلای اماراتی ( محامون ) و مستشاران قانونی رسمی ( مستشارون قانونیون ) از ملیت های دیگر هستند.توجه فرمایید مستشاران قانونی دفاتر رسمی وکالت بر اساس اختیارات قانونی که به آنها تفویض شده و بموجب وکالت اعطایی از دفتر وکالت اماراتی می توانند در مراحل پلیس و نیابه به وکالت از موکل اقدام قانونی نمایند ولکن در جلسات محکمه بایستی وکیل اماراتی حاضر باشد. این نکته از آن جهت مهم است که مشاهده می شود عده ای بدون آگاهی از سیستم وکالت در امارات ، با استفاده از موقعیت های خاص خود ، با ایجاد توهم مساعدت ، سعی در تشویق مردم به مراجعه به آنها برای انتخاب وکیل و بعبارت بهتر معرفی وکیل مورد نظر خود دارند . انتخاب وکیل حق هر شخص است که آزادانه صورت می گیرد و خوشبختانه هموطنان به آن حد از فهم رسیده اند که بتوانند وکیل مجرب را تشخیص بدهند.
۳- نظر باینکه در امارات ، اکثر اشخاصی که وکیل معرفی میکنند برای انگیزه های مادی است و باصطلاح می خواهند فقط در سهم کمیسیون حق الوکاله شریک باشند و در این راستا چنانچه وکیلی ولو مجرب با آنها در اینخصوص توافق نکند در نظر آنها ، آن وکیل ، وکیل خوبی نیست و با توجه باینکه یقینا هیچ کسی دلسوزتر از خودتان برای حل مشکل تان نیست ، لذا توصیه میگردد در انتخاب وکیل بر اساس معیارهای لازمه برای شناسایی یک وکیل خوب اقدام کنید و بهترین راه حل شناسایی وکیل مجرب آن است که با مراجعه به وبسایت محکمه و یا از طریق اینترنت نسبت به شناسایی چند وکیل اقدام کنید و با طرح معضل در جلسه مشاوره با آنها، وکیل مورد اطمینان تان را ارزیابی و سپس بهترین را انتخاب کنید.
۴- حق الوکاله در امارات با توافق طرفین تعیین می گردد و با تنظیم کتبی آن وجهه قانونی پیدا می کند. پر واضح است که هر وکیل در سراسر دنیا بر اساس تجربیات خود میزان آنرا اعلام می کند و بعد از توافق کتبی با موکل ، اقدام به قبول وکالت می کند. نقل قول هایی مثل دریافت هزینه های گزاف ، از طرف کسانی مطرح می شود که از سیستم وکالتی مطلع نیستند و با طرح آن سعی در تخریب وکیل خاص و مطرح کردن وکیل خاص دیگر دارند. بدیهی است که میزان حق الوکاله بر اساس نوع اتهام و کیفیت دفاع مابین وکیل و موکل تعیین و توافق قانونی می گردد. هموطنان هیچ اجباری به اخذ وکیل با حق الوکاله اعلامی ندارند و در این مورد هم انتخاب ، حق موکل است .
۵- وکلای دارای مجوز قانونی وکالت در کشورهای دیگر ، نمی توانند در امارات وکالت کنند و این اقدام طبق قوانین امارات غیر قانونی است.