تعداد بازدید این صفحه: 760
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | Tuesday, 1 December, 2020

کارت ملی

برابر مصوبه هيئت محترم وزيران اعتبارکارت هاي شناسائي ملي تا پايان سال ۱۳۹۶ تمديد گرديده است و تا تاريخ فوق کليه کارت هاي شناسائي ملي که تاريخ اعتبار آنها منقضي گرديده، معتبر ميباشند.
به موجب ماده ۸۳ قانون ثبت احوال و ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملي وكد پستي ده رقمي براي كليه اتباع ايراني وكاربردي شدن كارت شناسائي ملي، كليه هموطنان ارجمند كه به سن ۱۵سال تمام رسيده وداراي شناسنامه عكس دار معتبر جمهوری اسلامی ایران می باشــند مي توانند با مدارك ذيل تقاضاي صدور كارت شناسائي ملي نمايند.
مدارک مورد نياز:
تکميل فرم درخواست صدور کارت شناسائي ملي ويژه ايرانيان مقيم خارج از کشور منظور از شماره مسلسل شناسنامه در فرم، شماره اي است که برنگ قرمز در حاشيه شناسنامه قيد شده است
اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپي از صفحه اول
یک قطعه عکس ۴ * ۳ جديد متقاضي و داراي مشخصات زيرباشد
(از روبرو، پشت نويسي شده شامل: نام، نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه و تاريخ تولد)
الف – کاغذ عکس بايد برقي و بدون بافت و داراي زمينه سفيد باشد
ب – عکس خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي
ج – عکس آقايان بدون کلاه، عينک تيره، شال گردن، پيراهن با يقه و موها مرتب بدون شکنندگي باشد،
ارائه رسيد پرداخت هزينه صدور کارت شناسائي ملي براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي
توجه :
صدور کارت شناسائي ملي فقط براي اتباع ايران که به سن ۱۵ سال تمام رسيده باشند، امکان پذير است
چنانچه از شماره ملي و کد پستي خود مطلع مي باشيد، آنرا در محل مربوطه بنويسيد
ذکر آدرس صحيح و دقيق در ايران وخارج از کشور ضروري است
شناسنامه متقاضيان بالاي ۱۵ سال بايد عکسدار باشد