تعداد بازدید این صفحه: 736
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | Tuesday, 1 December, 2020

متهم اینترپل

متهم اینترپل به اشخاصی گفته می شود که بموجب پرونده های تشکیلی در کشورهای جهان ، تحت تعقیب قرار گرفته اند و از این طریق یا در مظان اتهام قرار دارند و پرونده های آنها در مراحل تحقیقاتی مراجع قضایی قرار دارد و یا اینکه با اختتام تحقیقات قضایی به مجازات قانونی محکوم شده اند و بعد از صدور حکم محکومیت تحت تعقیب اینترپل قرار دارند تا با استرداد به کشور متبوع ، از پانها تحقیقات لازم اخذ شود و یا اینکه احکام صادره در مورد آنها به اجرا در بیاید.
متهمین اینترپل را شاید بتوان به نوعی در چند گروه تقسیم بندی نمود.یک دسته متهمینی هستند که به حقیقت مرتکب جرم شده اند و با خروج از کشور خود را از اجرای مجازات قانونی رها کرده اند.به این گروه از افراد تحت تعقیب توصیه می شود که با اخذ وکیل و دفاع ، سعی در جلب رضایت شاکی بنمایند و از این طریق از سر در گمی و تحمیل فشارهای روحی و روانی زندگی در حال فرار همیشگی براب خود و خانواده خودداری کنند. گروه دیگری که یحتمل در اثر شکایت کذب شاکی و یا باصطلاح سناریو سازی علیه خود مواجه می شوند نیز بایستی ار طریق دفاع قانونی از تضییع حق خود جلوگیری کنند. در این راستا استفاده از وکلای توانمند توصیه میگرددد چرا که با حضور وکیل از طرف متهم در جلسات رسیدگی ، رای صادره بعنوان رای حضوری تلقی میگردد و در صورت دفاع ضعیف بعض حقوق او با صدور حکم بر محکومیت از بین می رود.
متهمین اینترپل بایستی به این نکته مهم توجه نمایند که ممکن است انها در بیزنس خود افراد توانمند و باتجربه ای باشند ولی چنانچه با این معضل مواجه شده اند حتما از مشورت وکلای قانونی بهره مند شوند.