تعداد بازدید این صفحه: 897
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | Tuesday, 4 August, 2020

هشدار قانونی

هشدارهای قانونی در مورد مسایل مربوط به چک بصورت توضیحی در قسمتهای مربوطه مذکور گردیده است اما بصورت خلاصه مواردی ذکر میگردد تا با در نظر داشتن و رعایت آن از ابتلا معضلات قانونی در امان باشید :

۱- از صدور چک به عنوان تضمین در امارات خودداری کنید چرا که این چک جنبه کیفری دارد و در صورت طرح شکایت کیفری ، این ادعا قابل استماع نمی باشد.
۲- از صدور چک سفید امضا به دیگران خودداری نمایید چرا که با استناد به قوانین چک امارات اگر امضای چک منتسب به شما باشد و مبلغی در متن چک قید شده باشد شما ملزم بپرداخت آن هستید.
۳- از صدور چک مشروط خودداری کنید. صادر کردن اینگونه چکها با استناد باینکه مشروط به انجام شرطی بوده تاثیری در تحت تعقیب قرار گرفتن صادر کننده ندارد.
۴- ادعای امانتی صادر کردن چک فقط در صورتی قابل پذیرش می باشد که مستند به دلایل کافی باشد و صرف ادعا کفایت نمی کند.
۵- بعد از اتمام دسته چک تحویلی از بانک مربوطه ، آنرا مجددا مورد شمارش و بررسی قرار بدهید تا اگر چکی نفقود شده نسبت به آن اقدام قانونی کنید.
۶- صدور چک مشروط ، وعده دار ، سفید امضا و با تفاوت تاریخ فقط برابر قانون صدور چک ایران قابل مجازات کیفری نیست و صادر کننده بعد از اثبات از مجازات کیفری معاف است.