تعداد بازدید این صفحه: 1,351
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

کفیل شرکت

کفیل کلمه ای است عربی و درلغت به معنی”ضامن” و کسی که از دیگری کفالت کند،می باشد دراصطلاح حقوقی، کفیل کسی است که کفالت مکفول – شخصی که تحت ضمانت کفیل قرار میگیرد- رابه عهده میگیرد. برابرقوانین امارات، کفیل ، شخص مواطن اماراتی – درشرکتهایی که ثبت میشوند – می باشد که برابر قوانین موجود ، میبایستی میزان پنجاه و یک در صد از سهام شرکتی که در مناطق غیر آزاد ثبت می شود را بصورت الزام آور به خود اختصاص بدهد و بعنوان شریک الزامی وارد لایسنس شود. اساسنامه های تنظیمی شراکت درمراجع قانونی امارات – کاتب العدل – کفیل را شریک واقعی وقانونی شرکت محسوب مینمایند ولی در عمل کفیل ، فقط با توافق میزان حق الوکاله سالیانه ، از این منفعت برخوردار می شود ، بعبارتی عرف حاکم بر روابط ما بین صاحب حقیقی شرکت یعنی کسی که آنرا ثبت کرده ، هزینه های آنرا پرداخته و با آن شرکت تحصیل درآمد نموده از یکطرف و کفیل بعنوان شریک صوری از طرف دیگر بدین صورت است که سالیانه مبلغی به عنوان حق الکفاله به کفیل پرداخت میگردد. میزان این مبلغ ، بصورت توافقی است. اگرچه عمدتا مابین شریک وکفیل ، معضل قانونی بوجود نمی آید ولی درموارد معدود ، این معضل حاصل شده است و بر این اساس ، کفیل خودرا شریک در کلیه اموال شرکت قلمداد می کند و در این رابطه به اساسنامه یا همان عقد تأسیس تنظیمی درکاتب عدل و دایرة اقتصادی استناد می کند. دراین حالت صاحب شرکت نمیتواند حق اورا انکارنماید، اگرچه قائدتا اوحقی درشرکت ندارد ، چون بنا بر قانون او شریک تلقی شده و شزیک دیگر هم این امر راپذیرفته است. از این جهت بهتراست با مراجعه به دفاتر رسمی وکالت در امارات عربی متحده ، قراردادی مابین کفیل و شریک  منعقد گردد تا بموجب آن حق هر گونه ادعای بعدی کفیل اخذ شود. عدم اطلاع هموطنان  گرامی ازاین وضعیت و دلایل متعدد دیگر، صاحبان شرکت های بزرگ تجاری را از این اقدام باز داشته است و این زنگ خطری است برای اشخاص و شرکت هایی که فعال هستند و منابع درآمدی بالایی دارند