تعداد بازدید این صفحه: 1,221
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

خرید و فروش املاک

خرید وفروش املاک خرید املاک در امارات تابع شرایطی است که مشتری قبل از خرید بایستی به آنها توجه نماید تا دچار معضلات قانونی ناشی از عدم توجه به آن نشود. معمولا خرید املاک در امارات یا بصورت خرید املاک آماده است که در اینصورت قرارداد رسمی مابین طرفین تنظیم و بر اساس آن اقدام می شود و در صورتیکه مشتری قصد خرید املاکی را دارد که در حال ساخت هستند میبایستی حتما برای تنظیم قرارداد و یا بررسی قرارداد به وکلای رسمی امارات مراجعه نماید ، چرا که موافقت و امضای بدون اطلاع قراردادهایی که به زبان انگلیسی تنظیم شده بار مسیولیت قانونی را برای خریدار بهمراه دارد ومشتری نمی تواند به هیچ عنوان مدعی عدم اطلاع از شرایط مندرج در قرارداد شود. حالت بعدی که در اقدام به خرید املاک در امارات متصور است آن است که مشتری تمایل به خرید املاک دارای وام بانکی داشته باشد. خرید این گونه املاک از آن جهت مورد توجه مشتری است که از طرفی مشتری مبلغی از مورد خرید را بصورت نقد و مابقی را بصورت اقساط طویل المدت پرداخت می کند و می تواند از مورد خرید استفاده و یا آنرا به اجاره واگذار و از منافع اجاره برخوردار شود. خرید املاک دارای وام بانکی یا مستقیما از طریق اقدام به اخذ وام بانکی از یکی از بانکهای امارات صورت میگیرد و یا اینکه خریدار جدید بموجب قراردادی ملک دارای وام بانکی را از شخصی میخرد که او خود به بانک مدیون وام بانکی مورد خرید در حالت اول قراردادی مابین بانک و خریدار تنظیم میشود و روال عادی آن طی می شود و لکن در مواردیکه خریدار ملک دارای وام بانکی را به هر دلیلی از شخص فروشنده ای می خرد که او خود به بانک مدیون است بایستی حتما قراردادی قانونی در دفاتر وکلای رسمی امارات تنظیم کنند تا از مشکلاتی که در اثر عدم اجرای تعهدات هریک از طرفین بوجود آمد از طریق قانونی حل و رفع شود . در اینگونه از خرید ، اشخاصی که اقدام به خرید املاک دارای وام نموده اند متعهد هستند هرماه اقساطی را که درقرارداد با بانک وام دهنده، میزان آن مشخص است به حسابی که به نام فروشنده افتتاح شده واریز نمایند. ضمانت هایی هم که که بانکها وموسسات مالی از وام گیرندگان اخذ مینمایند، عمدتا چک میباشد که در قانون امارات دارای وصف قانونی خاص خود است و چنانچه وام گیرنده از پرداخت اقساط خودداری نماید بانک مربوطه با اقدام قانونی علیه مشتری از طریق مطالبه وجه چک ها اقدام مینماید در حالت اول قراردادی مابین بانک و خریدار تنظیم میشود و روال عادی آن طی می شود ولکن در مواردیکه خریدار ملک دارای وام بانکی را به هر دلیلی از شخص فروشنده ای میخرد که او خود به بانک مدیون است بایستی حتما قراردادی قانونی در دفاتر وکلای رسمی امارات تنظیم کنند تا از مشکلاتی که در اثر عدم اجرای تعهدات هریک از طرفین بوجود آمد از طریق قانونی حل و رفع شود. آنچه که در رابطه با املاک دارای وام بانکی مهم و مورد توجه برای خریداران است آن است که بدانند در صورتیکه بعد از پرداخت هر تعداد از اقساط ملک خریداری شده ، اگر به هر دلیلی از پرداخت اقساط بانک خودداری نمایید حتی اینکه اقساط زیادی ازاملاک، پرداخت شده باشد بانک اقدام به طرح دعوی علیه خریدار به میزان کل ضمانتی مینماید که در اختیار دارد و اگر چه این نوع اقدام محل بحث قانونی است ولی بر اساس رویه معمول بانکها ، آنها نسبت به کل تضمین موجود در بانک بخصوص چکهای گارانتی و تضمینی شکایت جزایی مینمایند و با توجه به وضعیت قوانین چک امارات اینگونه شکایت جزایی مورد قبول محاکم واقع شده و مشتری به مجازات قانونی محکوم می شود. چنانچه در وضعیت هایی بعضی ازاشخاصی که درزمره گیرندگان وام بانکی بوده اند و خرید ملک نموده اند به دلایل متعدد ازپرداخت اقساط وام بانکی مربوطه معذور می باشند چون امکان فسخ قرارداد و برگشت ملک را ندارند، لذا توصیه این است که این املاک را به اشخاصی که از نظر شرایط مالی متمکن و معتبر و متعهد هستند واگذار نمایند و این واگذاری هم حتما توسط وکلای رسمی امارات بصورت قانونی تنظیم شود.