تعداد بازدید این صفحه: 1,406
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

دعاوی املاک. محاکم

با تصویب و اجرای قوانین مربوطه در امور املاک در امارات متحده عربی و تعدیلاتی که در این قوانین بعمل آمده ، رسیدگی به اینگونه دعاوی با روند اصولی در حال رسیدگی قانونی است . در حالتی که در رابطه با مفاد قراردادهای تنظیمی توسط طرفین قرارداد ، خصوصا در قراردادهای تجاری و یا درقراردادهای پیش خرید املاک در امارات ، به جهت تاخیر در ساخت و یا عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکتهای سازنده اختلافی حاصل شود، رسیدگی به این اختلاف بایستی در محاکم قانونی صالح صورت گیرد مگر اینکه در قراردادهای تنظیمی صراحتا بر رسیدگی مورد اختلاف توسط مرجع دیگری که معمولا مرجع داوری است توافق کتبی شده باشد.در صورت عدم تصریح ، اصل بر صلاحیت رسیدگی قانونی به اختلاف توسط محاکم میباشد که در آنصورت با طرح دعوی توسط خواهان ، دادگاه رسیدگی قانونی مینماید.با توجه به متفاوت بودن تشریفات رسیدگی در محاکم و مراجع داوری ، قبل از تنظیم هر گونه قرارداد به این مهم توجه نمایید. هم اکنون دعاوی املاک در امارات متحده عربی تحت عنوان قانونی ؛ دعاوی عقاری ؛ در محاکم دبی - در صورتیکه رسیدگی در صلاحیت محکمه دبی باشد - و در محاکم دیگر - در صورتیکه در صلاحیت آنان باشد - رسیدگی می شود. در دبی قوانین عقاری تا حدودی متفاوت از دیگر محل ها می باشد و با استقرار( لجنه تسویه المشاریع ) در محکمه دبی رسیدگی به پروژه های کنسل شده به این مرکز واگذار شده است و در موارد دیگر بر اساس قانون مشاریع عقاری دبی رسیدگی می شود. در ابوظبی و شارجه و عجمان و راس الخیمه و ام القوین و فجیره رسیدگی بر اساس قانون اتحادی صورت می گیرد.برای اطلاع بیشتر به قسمت دعاوی املاک . تحکیم در وبسایت مراجعه نمایید.