تعداد بازدید این صفحه: 1,326
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | Monday, 19 April, 2021

تعویض گذرنامه

تعويض گذرنامه به دليل پر شدن صفحات

چنانچه گذرنامه اي که از اعتبار آن مدت دو سال تمام باقي مانده ولي صفحات آن پر شده باشد (کمتر از 4 صفحه نانوشته داشته باشد) در صورت درخواست متقاضي و بدون دريافت هر گونه هزينه براي بقيه مدت اعتبار باقي مانده مورد تعويض قرار مي گيرد. Br /> براي مثال اگر گذرنامه اي که در تاريخ 20/10/1383 صادر (با اعتبار 5 ساله) و در تاريخ 1/4/1385 به علت پر شدن صفحات به بخش کنسولي نمايندگي (براي تعويض) ارايه گردد ، در اين صورت گذرنامه جديد با تاريخ صدور 1/4/1385 و تاريخ پايان اعتبار 20/10/1388 (رايگان) صادر خواهد شد

تعويض گذرنامه به دليل حذف يا درج نام همسر دارنده

اين نوع تعويض بيشتر مختص افرادي است که متارکه نموده يا همسر آنها فوت شده است. به شرط آنکه نام خانوادگي شوهر به عنوان نام خانوادگي (دوم) در گذرنامه زوجه و يا مشخصات و عکس زوجه سابق در گذرنامه زوج درج شده باشد. چنانچه زوجه متارکه نموده و يا شوهر وي فوت شده باشد و هر يک از اين وقايع در شناسنامه وي ثبت باشد در صورتي که درخواست حذف مشخصات همسر سابق خود از گذرنامه اش را داشته باشد ، گذرنامه جديد (در قبال دريافت هزينه هاي مربوطه) صادر خواهد شد. اگر زوج درخواست حذف عکس و مشخصات همسر سابق خود از گذرنامه اش را داشته باشد به شرط اينکه مراتب طلاق يا فوت همسر در شناسنامه زوج ثبت شده باشد ، گذرنامه جديد (در قبال دريافت هزينه هاي مربوطه) صادر خواهد شد. براي اطلاع از مدارک لازم به بخش "تجديد گذرنامه عادي" مراجعه نماييد.