تعداد بازدید این صفحه: 1,190
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

ثبت شرکت

برای انجام هرامر تجارتی درامارات عربی متحده ، میبایستی براساس مقررات موجود درمحلی که قصد افتتاح بیزنس است ،  شرکت تجاری ثبت گردد.این شرکت یا به صورت فردی ثبت میگردد که به آن اصطلاحا – مؤسسه فردیه – می گویند و یا اینکه به صورت شرکت تجاری با مسیولیت محدودمورد ثبت قرار می گیرد. برای ثبت هر شرکت ، با انتخاب اسم تجاری و کفیل و محل مورد نظر برای دفتر کار ، مراتب در فرم مخصوص قید شود و با تنظیم اساسنامه قانونی که در امارات به آن عقد تاسیس می گویند موافقت های لازم اخذ و امکان فعالیت تحت عنوان شرکت ثبتی اماراتی موجود می شود. در ثبت شرکت های تجارتی در امارات عربی متحده ، برابر قوانین موجود لزوما بایستی از شراکت یک شخص مواطن اماراتی به عنوان کفیل و شریک استفاده کرد.معنی قانونی ورود کفیل به عنوان شریک درلایسنس، در واقع به معنی شراکت اوبه همان میزان معین قانونی یعنی پنجاه و یک درصد خواهد بود. هرشرکت دارای اساسنامه ای است که درعربی به آن “عقد تأسیس” می گویند و بعد از تنظیم توسط شرکای شرکت ، توسط مراجع قانونی امارات تأئید میگردد. ثبت شرکت در امارات لازمه اشتغال به هر تجارتی است و بدون ثبت شرکت تجارتی ، امکان تجارت قانونی با اشخاص بعنوان شرکت ممکن نیست.ثبت شرکت در امارات معمولا توسط دفاتر وکالت و یا کفیل هایی که دارای مجوز قانونی کفالت هستند صورت می گیرد و با توجه به حساسیت و تعهدات قانونی که در اثر ثبت شرکت برای اشخاص بوجود می آید بهتر است در اینخصوص از خدمات وکلای قانونی استفاده شود چرا که در حالت ثبت شرکت توسط کفیل در واقع خود او ذینفع در چگونگی تنظیم عقد تاسیس است و بهتر است وکیل قانونی این اقدام را انجام بدهد.