تعداد بازدید این صفحه: 996
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

تعویض شناسنامه

مدارک مورد نياز :

۱- تکميل فرم تعويض شناسنامه
۲- فرم دريافت سند سجلي از اسناد راکد براي شناسنامه مفقوده
۳- ارائه اصل شناسنامه قديمي و يک سري فتوکپي از تمام صفحات آن
۴- چهار قطعه عکس بیومتریک جديد ۴*۳ زمینه کاملاّ سفید، تمام رخ، بدون کلاه، بدون عينک و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي
۵- ارائه اصل مدرک معتبر عکس دار ايراني مانند: گذرنامه، گواهينامه رانندگي، کارت پايان خدمت سربازي، مدرک تحصيلي، کارت شناسائي ملي، شناسنامه جديد پدرومادر و همسروفرزندان، گذرنامه والدين، درصورت همراه بودن در گذرنامه پدرومادر، ارائه دو مورد از موارد ذکرشده الزامي است
۶- ارائه مدارک اقامتي معتبر عکسدار متقاضي
۷- ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي
ملاحظات :
حضور متقاضي و گواهان در نمايندگي ضروري است
چنانچه برابر ماده ۹۸۸ قانون مدني جمهوري اسلامي ايران سند ترک تابعيت نموده ايد، مسئول مربوطه را مطلع نمائيد.