خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط گروه ما به شرح زیر می باشد:

  • وکالت در دعاوی حقوقی،جزایی، تجاری و خانوادگی
  • وکالت در امور دعاوی املاک در دبی و عجمان
  • وکالت در دعاوی جزایی و مدنی چک های بلا محل
  • تنظیم حقوقی شراکت نامه ها و قراردادهای تجاری
  • وکالت در دعاوی بدهی های مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی
  • وکالت در پرونده های پلیس جنایی بین الملل (اینترپل)
  • خدمات مشاوره ای راجع به نحوه ثبت شرکتهای تجاری و اقامت
  • ارائه خدمات در دعاوی حقوقی ، جزایی، تجاری و ثبت شرکت در قطر