گذرنامه مخدوشه

گذرنامه مخدوشه
گذرنامه‌ی مخدوشه به گذرنامه‌اي گفته مي‌شود که سهواً آبديده، سوخته، فرسوده، خط خورده و يا به ‌نوعي خدشه‌دار شده‌باشد.
حضورِ شخص، همراه مدارک زیر الزامی است:
۱- تکميل دو برگ فرم صدور گذرنامه
۲- ارائه اصل گذرنامه مخدوشه متقاضي و دو سِري فتوکپي از صفحات ۲ و۳ و صفحه داراي مهر آخرين خروج، اگر مدرکي دال بر تاريخ خروج قانوني از کشور در اختيار نیست، فرم استعلام خروج قانوني بايد تکميل و ضميمه شود.
۳- فتوکپي آخرين اجازه اقامت
۴- ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و دو سِري فتوکپي از کليه صفحات (شناسنامه افراد بالاي ۱۵ سال بايد عکس‌دار باشد)
۵- سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جديد تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانم‌ها با رعايت حجاب کامل اسلامي
۶- اعلام کتبي شرح کامل چگونگي مخدوش شدن گذرنامه به‌صورت مشروح و خوانا در دو نسخه
۷- ارائه فتوکپي کارت شناسائي ملي (درصورت نداشتن کارت ملي به قسمت مربوطه در سامانه امور کنسولی و ایرانیان به آدرس http://econsulate.mfa.ir/ مراجعه شود)
۸- ارائه اصل رسيد پرداخت هزينه صدور گذرنامه براساس جدول هزينه‌هاي کنسولي
ضمناً دارندگان گذرنامه خارجي بايد علاوه بر مدارک فوق، مدارک زير را نيز ضميمه نمايند:
ارائه دو نسخه فتوکپي از گذرنامه خارجي
تکميل فرم تقاضاي بقا به تابعيت جمهوري اسلامي ايران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)