تعداد بازدید این صفحه: 2,899
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ | Wednesday, 20 January, 2021

درباره ما


درباره ما
دکتر کرمعلی بهرامی
مستشار قانونی و رسمی در امارات عربی متحده
محامی محاکم سلطنت عمان
عضو هیئة المحکمین العرب الاعلی و محكمة الدولية لندن
قاضی سابق قوه قضاییه ایران
عضو رسمی سازمان بین المللی وکلا و حقوقدانان
عضو دائمی انستیتو حقوق بشر