تعداد بازدید این صفحه: 393
جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | Friday, 18 September, 2020

کشور امارات عربی متحده، طی ۴ سال گذشته ( از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵) ، ۱۲۰ متهم تحت تعقیب را به کشورهایشان، تحویل داد.

یک آسیایی شخصی را پس از زیر گرفتن در خودرویش، آتش زد و به قتل رساند
September 19, 2016
دو کودک از قصاص پدر، که مادرشان را به قتل رسانده بود، گذشتند
September 20, 2016

کشور امارات عربی متحده، طی ۴ سال گذشته ( از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵) ، ۱۲۰ متهم تحت تعقیب را به کشورهایشان، تحویل داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *