دو ماه مهلت، قبل از جریمه عدم تصدیق اجاره نامه در شارجه

مجلس راهنمایی و رانندگی اتحادی در حضور عالیجناب شیخ سیف بن زاید…
August 1, 2016
واسطه های شرکت های بیمه: افزایش قیمت بیمه نامه خودروها تا ۴۰%
August 2, 2016

دو ماه مهلت، قبل از جریمه عدم تصدیق اجاره نامه در شارجه

مدیر کل شهرداری شارجه، “ریاض عبدالله عیلان”، گفت مرکز تصدیق اجازه نامه که تابع شهرداری شارجه می باشد، روز گذشته پذیرای بیش از ۶۰۰۰ مراجع بود که همگی پیش از اجرای قانون رسوم جدید برای تصدیق و تجدید اجاره نامه های استثماری، تجاری و مسکونی در شارجه، اقدام کرده بودند.

دریافت رسوم جدید از امروز آغاز شده است. لازم به ذکر است که رسوم جدید که میزان آن ۴% از مبلغ اجاره سالانه است، شامل قراردادهایی که قبل از تاریخ ۱ آگست ۲۰۱۵ امضا شده اند، نخواهد شد. به عبارتی به قراردادهای امضا شده قبل از ۱ آگست ۲۰۱۵ همان رسوم قدیم، تعلق خواهد گرفت که میزان آن ۲% از مبلغ اجاره نامه است. اما اینگونه اجاره نامه ها نیز باید تا قبل از ۱ اکتبر سال جاری، تصدیق شوند در غیر این صورت، صاحبان آن ها جریمه خواهند شد.

منبع: الامارات الیوم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *