تعداد بازدید این صفحه: 238
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | Monday, 19 April, 2021

۶۸۰۰۰ درهم، هزینه قرض گرفتن ماشین برای ۳۰ دقیقه

مجازات استفاده از فناوری اطلاعات برای افشای اطلاعات محرمانه چيست؟
February 9, 2021

۶۸۰۰۰ درهم، هزینه قرض گرفتن ماشین برای ۳۰ دقیقه

دادگاه بدوی العین یک دختر را موظف کرد ۶۸ هزارو ۱۷ درهم به عنوان  جبران خسارت مادی و معنوی که در نتيجه حادثه رانندگی به ماشينِ یک مرد جوان وارد کرده بود پرداخت کند.

در جزئيات اين مرد جوان آورده؛ که متهم به مدت ۳۰ دقيقه برای یک سری کار شخصی ماشينش را از او قرض می گيرد، اما در اثر يک حادثه رانندگی منجر به خسارت به وسيله نقليه شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *