تعداد بازدید این صفحه: 153
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | Monday, 19 April, 2021

مجازات استفاده از فناوری اطلاعات برای افشای اطلاعات محرمانه چيست؟

مردی ملزم به پرداخت غرامت به دختری شد که به او قول ویزای کارداده بود
February 9, 2021
۶۸۰۰۰ درهم، هزینه قرض گرفتن ماشین برای ۳۰ دقیقه
February 9, 2021

مجازات استفاده از فناوری اطلاعات برای افشای اطلاعات محرمانه چيست؟

مطابق ماده ۲۲ قانون فدرال شماره ۵ سال ۲۰۱۲ در مورد مبارزه با جرایم فن آوری، هر کسی که بدون مجوز از هر شبکه اطلاعاتی، وب سایت یا فناوری اطلاعات، اطلاعات محرمانه کار خود را فاش کند، حداقل ۶ ماه زندان و جريمه نقدی از ۵۰۰ هزار درهم تا ۱ مليون درهم و يا يکی از اين دو مجازات محکوم می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *