تعداد بازدید این صفحه: 185
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | Monday, 19 April, 2021

مردی ملزم به پرداخت غرامت به دختری شد که به او قول ویزای کارداده بود

پرداخت غرامت به کارمندی که پس از چهار سال از شرکتی اخراج شد!
February 9, 2021
مجازات استفاده از فناوری اطلاعات برای افشای اطلاعات محرمانه چيست؟
February 9, 2021

مردی ملزم به پرداخت غرامت به دختری شد که به او قول ویزای کارداده بود

دادگاه بدوی ابوظبی مردی را که به دختری وعدۀ صدور ويزای کار و فراهم نمودن شغلی برای وی در يکی از شرکات اين کشور در مقابل دريافت مبلغ ۴ هزار درهم وعده داده بود، به باز پرداخت کل مبلغ ملزم کرد!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *