تعداد بازدید این صفحه: 332
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | Sunday, 7 March, 2021

سه شخص در رأس الخیمه، به یک طلا فروشی دستبرد زدند

قاچاق ۱۷۲ کیلوگرم، مواد مخدر در ابوظبی نافرجام ماند
November 29, 2017
آتش سوزی در کارخانه مواد پلاستیکی در ام القیوین
December 25, 2017

سه شخص در رأس الخیمه، به یک طلا فروشی دستبرد زدند

اداره تحقیقات جنایی در پلیس رأس الخیمه با همکاری پلیس ام القیوین، عجمان و دبی، سه سارق را پس از ۴۸ ساعت از دستبرد به مغازه طلافروشی در منطقه نخیل، دستگیر نمودند. سارقان، مقادیری طلا و مبالغ مالی بیش از ۷۵۰ هزار درهم را به سرقت برده بودند.

واحد عملیات پلیس، با زنگ خطر یکی از محل های طلافروشی، عازم منطقه شد. سارقان با شکستن و از جا کندن درب ورودی، وارد محل شده بودند و طلاجاتی به ارزش۷۰۰ هزار درهم و مبلغ مالی ۵۰ هزار درهم را به سرقت برده بودند.

افراد پلیس برای یافتن سرنخی از سارقان دو گروه شدند و جستجوی آن ها آغاز شد. سرانجام راننده ای که سارقان را به محل ارتکاب جریمه رسانده بود؛ دستگیر شد و اعتراف نمود که در مقابل گرفتن مبلغ مالی، دو نفر از هموطنان خود را برای سرقت یک طلافروشی، از امارت دیگری به رأس الخیمه رسانده بود.

راننده، در جلسه دوم تحقیقات سرانجام، آدرس محل سکونت دو سارق را به پلیس داد و پس از دستگیری به جرم سرقت طلافروشی، اعتراف نمودند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *