تعداد بازدید این صفحه: 21
پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ | Thursday, 22 October, 2020

هشدار پلیس ابوظبی برای گذر از چراغ قرمز

آتش سوزی در چهار انبار در عجمان
September 16, 2020
کسب عنوان قهرمان توسط پليس دبی
September 19, 2020

هشدار پلیس ابوظبی برای گذر از چراغ قرمز

پلیس ابوظبی اعلام کرد، مطابق با قانونِ شماره ۵ سال ۲۰۲۰ عبور از چراغ قرمز  با خود ۱۰۰۰ درهم جریمه نقدی، ۱۲ بلک پوینت و ۳۰ روز توقیف خودرو و ضبط گواهی رانندگی به مدت ۶ ماه  به همراه دارد، ضمن اینکه هزینه آزاد کردن خودور ۵۰۰۰۰درهم است.

شرطه ابوظبی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *