تعداد بازدید این صفحه: 36
جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | Friday, 18 September, 2020

ممنوعيت گردهمايي در اماکن عمومی و خصوصی همچنان ادامه دارد

دستگيری فرد جانی تنها در مدت زمان بیست دقيقه
June 29, 2020
تفتیش موبایل دیگران (حتی نزدیکترین افراد خانواده) جرم است؟ مجازات آن چست؟
June 30, 2020

ممنوعيت گردهمايي در اماکن عمومی و خصوصی همچنان ادامه دارد

سالم الزعابی: در چند روز گذشته، يک سری تخلفات چون: عدم پوشيدن ماسک و رعایت نکردن فاصله فيزيکی و گردهمايي ها در اماکن عمومی و خصوصی مشاهده شده است.
در نتيجه لازم به ذکر است: رعايت نکردن چنين مواردی، منجر به جرايم و احکام قضایی در صورت تکرار تخلف می‌گردد.
اخبار الامارات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *