اعلامِ سه تخفيف استثنائی توسط پلیس ابوظبی

برخورد یک موتو سیکلت با یک وسیله نقلیه جاده ای
May 20, 2020
اعلام تعطیلی بانک ها در ایام عید فطر
May 21, 2020

اعلامِ سه تخفيف استثنائی توسط پلیس ابوظبی

پلیس ابوظبی اظهار داشت: برای کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی سه تخفيف استثنائی برای رانندگان درنظر گرفته شده است!
تخفيف ۵۰ درصدی تخلفات: اگر رانندگان تا ۲۲ ژوئن اقدام به پرداخت جرايم کنند از اين تخفيف بهره مند می شوند.
تخفيف ۳۵ درصدی تخلفات : مشروط بر اینکه متخلفین در مدت ۶۰ روز، اقدام به پرداخت جرايم خود نمايند.
تخفيف ۲۵ درصدی تخلفات: در صورت پرداخت از بازۀ زمانی ۶۰ روز پس از زمان ارتکاب تخلف تا پایان سال، اين تخفيف شامل حال متخلفين جرايم رانندگی خواهد شد.
در صورتی که راننده در اين سه مدت ذکر شده اقدام به پرداخت جريمه نکنند، مکلف به پرداخت مبلغ کامل تخلفات خواهند بود.
الامارات الیوم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *