امارات تصمیم دارد ظرف مدت ۴۸ ساعت تمام دانشجويانی که در خارج از کشور تحصیل می‌‌کنند را برگرداند

اعلام تعطيلی مراکز تجاری و تعليق پروازها و الزام به عدم خروج از منازل جز در موارد ضروری در امارات متحده عربی
March 23, 2020
اطلاعیه‌ی شهرداری دبی
March 23, 2020

امارات تصمیم دارد ظرف مدت ۴۸ ساعت تمام دانشجويانی که در خارج از کشور تحصیل می‌‌کنند را برگرداند

امارات متحده عربی تصمیم گرفته همه دانشجويانی که در خارج از کشور با بورس تحصيلی يا هزينه‌ی خود مشغول به تحصیل هستند را ظرف مدت ۴۸ ساعت آينده در جهت اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی برای اطمینان از حفظ ایمنی دانشجويان و با هدف مقابله با ويروس کرونا به کشور برگردانند.
الامارات الیوم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *