تعداد بازدید این صفحه: 163
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ | Wednesday, 20 January, 2021

اتهام یک جوان به داشتن حشيش

حادثه آفرينی واژگونی کاميون
February 10, 2020
جرايمی تا سقف يک ميليون درهم برای محصولات پزشکی و دارویی
February 16, 2020

اتهام یک جوان به داشتن حشيش

دادگاه تجدید نظر ابوظبی پرونده جوانی که به گزارش دادسرای عمومی، متهم به حمل ماده مخدرحشیش با هدف تبلیغ آن و نیز ماندن در کشور پس از اتمام اقامتش، شده‌بود را برای بررسی بيشتر به هفدهم ماه جاری انتقال داد. اين درحالی است که متهم در دفاع از خود طی جلسه دادگاه بيان کرد: من با شخص دیگری بودم و كیسهای به من داد كه نمیدانستم داخل آن چيست و از من تقاضا کرد، مدتی آن را نگه دارم تا چیزی از یكی از مغازه ها بخرد.

البیان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *