اخبار

June 14, 2016

یک توریست آفریقایی، هموطن خود را در سواحل باز، به قتل رساند

  بر اساس گزارش دادستانی، یک توریست آفریقایی هموطن خود را در سواحل غرق کرد تا همه چیز عادی جلوه کند و کسی به موضوع شک […]
June 14, 2016

محاکمه متهم باند “پلنگ صورتی”

دادستانی دبی، یک متهم صربستانی که از اعضای باند “پلنگ صورتی” بود را دستگیر کرد. این شخص متهم است که در سال ۲۰۰۷ ، به کمک […]
June 13, 2016

دادگاه اتحادی عالی: حکم حبس ابد برای تاجر مواد مخدر

یک تاجر و فروشنده مواد مخدر ۵۰ کپسول مواد مخدر را از طریق بلع، وارد کشور نمود. اما مأموران مخفی مبارزه با مواد مخدر توانستند با […]
June 13, 2016

محکمه جنایی شارجه: حبس تعزیری و ابعاد برای متهمی ۱۴ ساله که به یک کودک ۱۳ ساله تجاوز نمود

دادگاه جنایی شارجه، حکم یک سال حبس تعزیری و ابعاد را برای شخصی ۱۴ ساله که به کودک ۱۳ ساله ای تجاوز نمود را صادر کرد. […]