اخبار

May 30, 2016

محاکمه دو شخص که صاحب مغازه ای را مجبور به امضای چک نمودند

دادگاه جنایی دبی، روز گذشته دو شخص را به اتهام مجبور کردن صاحب مغازه ای برای امضا کردن یک فقره چک به مبلغ ۱۰۵ هزار درهم، […]