اخبار

June 19, 2016

محكمه جنايی دبی، مربی فوتبال را به جرم تجاوز به کودکان محاکمه نمود

محکمه جنایی دبی، یک مربی فوتبال را با ملیت هندی، به جرم تجاوز به کودکان بعد از پایان مدت تمرین، به سه سال زندان و پس […]
June 16, 2016

دادگاه اتحادی عالی: بی گناهی دو پزشک را در مرگ یک زن، تأیید نمود

دادگاه اتحادی عالی رأی به تبرئه دو پزشک داد. آن ها متهم بودند که به دلیل خطای پزشکی منجر به مرگ یک زن شدند. بر اساس […]
June 15, 2016

محاکمه متهمان قتل کارگر بقالی

  دو توریست اوزبکستانی به کمک سه شخص دیگر، یک کارگر بقالی را در دسامبر ۲۰۱۳ در منطقه ابوهیل به قتل رساندند و مبلغ ۹۶ هزار […]
June 14, 2016

هفت متهم از دو کشور آسیایی در جریان پرونده مواد مخدر دستگیر شدند

پس از یافتن جسدی در یکی از آپارتمان های، دیسکاوری گاردن، علت مرگ، استفاده دوز بالای هروئین گزارش شد. با شروع تحقیقات پلیس در مرحله اول […]