اخبار

August 2, 2016

راه و ترابری دبی، از ماه جاری، تاکسی را بر اساس سرویس “مکانی (آدرس من)” در خدمت متقاضیان قرار می دهد

هیئت راه و ترابری دبی، خدمات دسترسی به تاکسی از طریق سرویس “مکانی (آدرس من)” را از نیمه ماه جاری آغاز خواهد نمود. بطوریکه آدرس متقاضی […]
August 2, 2016

واسطه های شرکت های بیمه: افزایش قیمت بیمه نامه خودروها تا ۴۰%

مدیران و پرسنل شرکت های بیمه، اعلام نمودند که قیمت بیمه نامه خودرو در نیمه اول سال جاری، بین ۱۰% تا ۴۰% نسبت به همین بازه […]
August 1, 2016

دو ماه مهلت، قبل از جریمه عدم تصدیق اجاره نامه در شارجه

مدیر کل شهرداری شارجه، “ریاض عبدالله عیلان”، گفت مرکز تصدیق اجازه نامه که تابع شهرداری شارجه می باشد، روز گذشته پذیرای بیش از ۶۰۰۰ مراجع بود […]
August 1, 2016

مجلس راهنمایی و رانندگی اتحادی در حضور عالیجناب شیخ سیف بن زاید…

مجلس راهنمایی و رانندگی اتحادی در حضور عالیجناب شیخ سیف بن زاید، پیشنهاد توقیف فوری رانندگانی که با سرعتی بیش از ۵۰ درصد سرعت قانونی خیابان، […]