تعداد بازدید این صفحه: 0
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | Sunday, 7 March, 2021

اخبار

May 13, 2020

در خواست حمل و نقل ابوظبی نسبت به قوانين پارکِ اتومبيل

حمل و نقل یکپارچه – ابوظبی: از صاحبان وسایل نقلیه غیر ملتزم به قوانين دعوت می کند، تا از قوانین و مقررات حاکم بر پارکینگ های […]
May 13, 2020

دستگيری جوانی به دليل انجام حرکات مارپیچ در خيابان ها توسط پليس دبی

پلیس دبی مرد جوانی را که در یک کلیپ ویدئویی به نمايش لايي کشيدن توسط خودور خود در خیابان های عمومی دبی اقدام کرده بود و […]
May 13, 2020

برخی تعديلات درقانون ورزش کردن در دب

به گزارش کمیته عالی مدیریت دبی: ساکنان دبی مجاز به انجام فعالیتهای تفریحی و ورزشی فقط در اماکن رو باز هستند؛ آن هم به گونه ای […]
May 13, 2020

قانون تعديلات در بازگشائی پارک های عمومی دبی

به گزارش کمیته عالی مدیریت دبی: از روز سه شنبه پارک های عمومی دبی باز شدند؛ اما مشروط بر این که تجمعات بیش از ۵ نفر […]