اخبار

October 10, 2016

مفقود شدن ۵۳ نسخه پزشکی مواد آرامبخش و ۳ مهر از پزشکان در ابوظبی

هیئت بهداشت ابوظبی، طی بخش نامه ای به کلیه داروخانه ها، از مفقود شدن ۵۳ نمونه از نسخه های پزشکی مواد آرامبخش از تعدادی مراکز بهداشتی […]
October 9, 2016

شخصی متهم به تجاوز به پسربچه ای در ابوظبی شد

October 9, 2016

بدترین نوع شکنجه یک خدمتکار توسط یک زن خانه دار

October 9, 2016

نکات حقوقی

⚖ نكته ١ : آیا هر تهدیدی جرم محسوب می شود؟ خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری را تهدید کند که اگر به […]