اخبار

October 18, 2016

پلیس ابوظبی، سه قاچاقچی آثار باستانی را دستگیر نمود

October 17, 2016

کشف ۲۵۰ کیلوگرم ماده مخدر نسوار در کلباء

شهرداری کلباء پس از دریافت گزارشی مبنی بر وجود ۲۵۰ کیلوگرم ماده مخدر نسوار در یک خودرو و گرفتن حکم دادگاه برای بازرسی، توانست متهم را […]
October 17, 2016

دادگاه جنایی ابوظبی زنی آسیایی را به اتهام فروش فرزندش در مقابل ۱۰ هزار درهم محاکمه می نماید.

October 17, 2016

پرداخت الکترونیکی جریمه های رانندگی در خودورهای گشت پلیس دبی