اخبار

May 28, 2020

گروهای مجاز به ادامه دورکاری

گروه های مجاز به ادامه دورکاریپس از تصویب از سرگیری کار دفتری در مراکز دولتی از روز یکشنبه ، ۳۱ ماه مه … مدیرکل دفتر منابع […]
May 28, 2020

بازگشت سی درصد از کارمندان وزارتخانه ها و نهادهای دولتی به محل کار

 بازگشت سی درصد از کارمندان وزارتخانه ها و نهادهای دولتی به محل کار سازمان فدرال منابع انسانی دولت اعلام کرد از يکشنبه ۳۱ می، ۳۰ درصد […]
May 28, 2020

لزوم ارائه مجوز از سوی کارکنان ساکن و غير ساکن در دبی

لزوم ارائه مجوز از سوی کارکنان ساکن و غير ساکن در دبی سرلشکر عبدالله علی عبدالله الغیثی، مدیر کل اداره امنیت و موارد اضطراری پلیس دبی، […]
May 28, 2020

دستگيری فردی به دليل تملک ۶۳ کارت اعتباری

دستگيری فردی به دليل تملک ۶۳ کارت اعتباریتیم تحقیق و تفحصِ ایستگاه پلیس نایف در دبی موفق شدند، فردی را که ۶۳ کارت اعتباری و تعدادی […]