اخبار

November 11, 2016

دختری به دلیل عدم رضایت پدر در مورد ازدواجش با پسری، علیه او شکایت کرد

محکمه ابتدایی دعوی دختر جوان را رد کرد اما دادگاه استئناف خواستگار را شخص مناسبی دید و به دختر اجازه ازدواج داد. پدر دختر نیز با […]
November 9, 2016

محکوم شدن کارمندی به پرداخت ۴۰۶ هزار درهم

دادگاه اتحادی عالی اعتراض کارمندی به جریمه پرداخت ۴۰۶ هزار درهم به یکی از وزارتخانه ها را، رد کرد. این مبلغ جریمه استعفای کارمندی است که […]
November 9, 2016

اولین عقد الکترونیکی در راس الخیمه

اولین عقد ثبتی بصورت الکترونیکی در دادگاه راس الخیمه، انجام شد. انجام مراحل قانونی ازدواج از طریق الکترونیکی بسیاری از مراحل اضافی را حذف و باعث […]
November 6, 2016

سه آسیایی به شخصی برای قطعه قطعه کردن او با اره، حمله کردند.