اخبار

November 27, 2016

نکته های حقوقی:

✅ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی محدودیت قانونی دارد. ✅عده یعنی مدتی که تا انقضای آن زن نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. ✅طلاق رجعی طلاقی […]
November 27, 2016

آثار عدم اجرای تکالیف حضانت (ضمانت اجرای حضانت)

در صورتی که ابوین طفل، از انجام تکالیف خود، خودداری کنند قانون چه ضمانت اجرایی پیش بینی کرده؟ دو نوع ضمانت اجرا برای حضانت در قوانین […]
November 27, 2016

شروطی که در سند ازدواج قید نشده اند:

شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی زن و شوهر می توانند آن ها را در سند ازدواج […]
November 24, 2016

مرگ سه کودک در چاه آب در العین

افتادن ۴ کودک و مرگ سه تن از آن ها در اثر افتادن در چاه آب در العین. کودک چهارم توسط نیروهای نجات، نجات یافت.