اخبار

February 20, 2017

مستأجران خواهان وضع ضوابطی برای تضمین استرداد مبلغ بیمه اجاره شدند

مستأجران در دبی و شارجه، به ضرورت وضع ضوابط واضح و روشن برای باز پس گرفتن مبلغی که در ابتدای عقد اجار بعنوان بیمه، پرداخت می […]
February 20, 2017

اداره اقامت دبی، ۸۸ سند مسافرتی جعلی را در ماه گذشته کشف و ضبط کرد

مرکز بررسی اسناد وابسته به اداره کل اقامت دبی، طی ماه گذشته توانست ۸۸ سند جعلی مسافرتی به علاوه مدارک هویت جعلی دیگر را شناسایی و […]
February 20, 2017

محاکمه کارمندی که ۵۰ هزار درهم رشوه دریافت نمود

دادگاه جنایی در شارجه، کارمندی را که از یک مراجعه کننده ۵۰ هزار درهم بعنوان رشوه درخواست کرده بود را محاکمه می کند. اما متهم، اتهام […]
February 14, 2017

دست داشتن دو جوان آسیایی در پخش مواد مخدر