اخبار

February 21, 2017

محرومیت از حقوق اجتماعی . سوء پیشینه کیفری ( بخش هفتم ) :

    ثبت سوء  سابقه برای چه جرائمی اعمال می شود : حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران […]
February 21, 2017

محرومیت از حقوق اجتماعی . سو پیشینه کیفری ( بخش ششم ) :

در پرونده‌هاي كيفري يكي از مهم‌ترين دستاورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه‌هاي مختلف كاربرد دارد. يكي […]
February 21, 2017

محرویت از حقوق اجتماعی . سوء پیشینه کیفری ( بخش  پنجم ) :

درباره نحوه جمع و تحليل تعریف محکومیت کیفری موثر دو نظر ارائه شده است:نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم […]
February 21, 2017

محرومیت از حقوق اجتماعی . سوء پیشینه کیفری ( بخش چهارم ) :

ب) مجازات تبعي در قانون مجازات اسلاميبا توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي […]