اخبار

April 10, 2017

یکی از تخلفات رایج در مراکز بهداشتی درمانی جامعه،تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران است، …

یکی از تخلفات رایج در مراکز بهداشتی درمانی جامعه،تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران است، این مهم قطع نظر از اینکه ،یکی از تخلفات انتظامی است […]
April 10, 2017

كميسيون هاي تخصصي رسيدگي به قصور در درمان.

  ✅در صورتي كه بيماري هنگام عمل جراحي يا درمان، از سوي پزشكي دچار نقص عضو شود يا فوت نمايد چنانچه با شكايتي روبه رو شد […]
April 10, 2017

وجه التزام چیست؟

  تعیین مبلغی در قرارداد به عنوان خسارت به هرشرطی که طرفین با یک دیگر بر سران به توافق میرسند را وجه التزام می نامند که […]
April 10, 2017

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد…

اگر به دادسرا يا دادگاه رفتيد رفتن به آنجا را عيب ندانيد. مراجعه به نزد قاضي یا برای گرفتن حق است یا دفاع از خود یا […]