اخبار

July 19, 2017

باند سرقتی ، وارد یک طلافروشی شدند و جواهراتی به ارزش ۳ میلیون درهم را به سرقت بردند

پلیس دبی توانست یک باند سرقت را که در “گلوبال ویلج”، وارد یک طلا فروشی شده بودند را ظرف ۴۸ ساعت پس از عملیات سرقت، دستگیر […]
July 19, 2017

اعاده حثیت (ادعای شرف)

✅مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات ۷۵ به طور کلی اگر شخصی به شخص دیگر با سوء نیت و با علم به عدم ارتکاب جرمی رو نسبت […]
July 19, 2017

چک ها ی زیر قابل شکایت کیفری نیستند :

  🔴1- چک دارای سر رسید (وعده دار ) 🔴2-چک بدون تاریخ ( تاریخ سفید ) 🔴3- چک سفید امضاء 🔴4-چکی که در آن یا به […]
July 19, 2017

✅ماه های حرام ✅

  👈چهار ماه از ماه های سال قمری ماه حرام نامیده می شوند . این چهار ماه عبارتند از ؛ محرم ، رجب ، ذی العقده […]