تعداد بازدید این صفحه: 0
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

اخبار

September 19, 2016

به تعویق انداختن محاکمه ۶ متهم پرونده جعل مالکیت ۲۰۰ خود رو در رأس الخیمه

September 19, 2016

پیوستن تویتر و فیسبوک به شبکه مبارزه با اخبار دروغ

September 18, 2016

مردان چه وقت می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

✍در قانون مدنی و ڪیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاڪید بسیاری شده است تا بدین طریق مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و […]
September 18, 2016

شرایط تغییر حضانت

✍چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است.صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر […]