تعداد بازدید این صفحه: 0
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | Monday, 8 March, 2021

اخبار

November 9, 2016

محکوم شدن کارمندی به پرداخت ۴۰۶ هزار درهم

دادگاه اتحادی عالی اعتراض کارمندی به جریمه پرداخت ۴۰۶ هزار درهم به یکی از وزارتخانه ها را، رد کرد. این مبلغ جریمه استعفای کارمندی است که […]
November 9, 2016

اولین عقد الکترونیکی در راس الخیمه

اولین عقد ثبتی بصورت الکترونیکی در دادگاه راس الخیمه، انجام شد. انجام مراحل قانونی ازدواج از طریق الکترونیکی بسیاری از مراحل اضافی را حذف و باعث […]
November 6, 2016

سه آسیایی به شخصی برای قطعه قطعه کردن او با اره، حمله کردند.

November 6, 2016

برخی شرکت های بیمه در امارات: