تعداد بازدید این صفحه: 0
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

اخبار

February 21, 2017

محرومیت از حقوق اجتماعی . سو سابقه کیفری ( بخش هشتم ) :

سوءسابقه (سوء پيشينه) شامل چه کسانی میشود؟ آن چيزی که به عنوان سوءسابقه ” سوءپيشينه ” در اقدامات بعدی اشخاص تاثيرگذار است محکوميتهای موثر کيفری است […]
February 21, 2017

محرومیت از حقوق اجتماعی . سوء پیشینه کیفری ( بخش هفتم ) :

    ثبت سوء  سابقه برای چه جرائمی اعمال می شود : حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران […]
February 21, 2017

محرومیت از حقوق اجتماعی . سو پیشینه کیفری ( بخش ششم ) :

در پرونده‌هاي كيفري يكي از مهم‌ترين دستاورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه‌هاي مختلف كاربرد دارد. يكي […]
February 21, 2017

محرویت از حقوق اجتماعی . سوء پیشینه کیفری ( بخش  پنجم ) :

درباره نحوه جمع و تحليل تعریف محکومیت کیفری موثر دو نظر ارائه شده است:نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم […]