اخبار

October 11, 2016

مشتری یک بانک، ۵ میلیون درهم در حسابش واریز کرد و بعد از ۱۰ سال، ۱۲۳ درهم شده بودند

اداره “الخبره و تسویه المنازعات” (کارشناسی و تسویه دعوی های مالی) توانست عوای بین مشتری و بانک را حل و فصل نمایند. شخصی، مبلغ ۵ میلیون […]
October 10, 2016

مفقود شدن ۵۳ نسخه پزشکی مواد آرامبخش و ۳ مهر از پزشکان در ابوظبی

هیئت بهداشت ابوظبی، طی بخش نامه ای به کلیه داروخانه ها، از مفقود شدن ۵۳ نمونه از نسخه های پزشکی مواد آرامبخش از تعدادی مراکز بهداشتی […]
October 9, 2016

شخصی متهم به تجاوز به پسربچه ای در ابوظبی شد

October 9, 2016

بدترین نوع شکنجه یک خدمتکار توسط یک زن خانه دار