تعداد بازدید این صفحه: 0
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | Monday, 8 March, 2021

اخبار

September 26, 2020

اِعمال تساوی حقوق کاری ميان زنان و مردان در بخش خصوصی

مطابق با قانون فدرال شماره ۶ سال ۲۰۲۰ و اصلاح در برخی از مقررات قانون فدرال شماره ۸ سال ۱۹۸۰ در مورد تنظیم روابط کار، که […]
September 26, 2020

بازگرداندن یک قطعه الماس به يک گردشگر توسط پلیس دبی

پلیس دبی موفق شد در عرض ۴۸ ساعت پس از دريافت گزارشی از يک خانم توريست مبنی بر فقدان قطعه الماسش، با پيگيری‌های مداوم الماس را […]
September 24, 2020

زندان و جريمه مالی به دليل سرقت از يک تاجر

دادگاه کيفری دبی، فردی را که یک تاجر را با فریب بر سر قرار کشانده و با توسل به زور کیف او که حاوی یک میلیون […]
September 24, 2020

آشنایی با قانون امارات

ماده ۴۵ بند ۵ قانون فدرال شماره ۱۴ سال ۱۹۹۵ میگوید؛ فردی که دیگری را مجبور به مصرف موادمخدر یا انواع روان‌گردان‌ها نماید، با مجازات حبس […]